Mithat Sancar açıkladı: HDP’ye haşere benzetmesi milletlerarası mahkemelere taşınacak

Mithat Sancar açıkladı: HDP’ye haşere benzetmesi milletlerarası mahkemelere taşınacak

ANKARA – HDP Eş Genel Lideri Mithat Sancar, MHP Genel Lideri Devlet Bahçeli’nin “HDP’nin kapısına açılmamak üzere kilit vurulmalı” kelamlarını iktidarın düşen oylarıyla ilişkilendirdi, “Bu iktidar ayakta kalabilmek için en tehlikeli oyunlara bile başvurmayı göze almış durumda. Kaybediyorlar, kaybettiklerini görüyorlar” dedi.

MHP Genel Lider Yardımcısı Semih Yalçın’ın “HDP/PKK itlafı gereken bir siyasi haşere sürüsü” kelamlarını yakın tarihin en büyük soykırımı Ruanda’da yaşanan katliam örneğiyle kıymetlendiren Sancar bu kelamları ulusal ve memleketler arası mahkemelere taşıyacaklarını söyledi. Ayrıyeten “uluslararası hukukta insanlığa karşı hata tipi” dahilinde bedellendirilen bu tabirlerin çıkarılması için Twitter’a da müracaat yapılacak.

Mithat Sancar Meclis’te ortalarında Gazete Duvar’ın da olduğu bir küme gazetecinin gündemdeki son gelişmelere dair şu değerlendirmeleri yaptı:

AKP GÜZEL, MHP MAKÛS YAKLAŞIMI HAKİKAT DEĞİL: Cumhurbaşkanının ıslahattan kelam etmeye başlamasından bu yana MHP bu çeşit çıkışlar yapıyor. Genel kanı, iktidar ortakları ortasında bu mevzuda bir mutabakatın, görüş birliğinin olmadığıdır. Lakin ben, bu sıkıntıyı, “bir taraf ıslahat istiyor, öbür taraf bunu bozmaya çalışıyor” kolaylığına sıkıştırmanın gerçek olmadığı kanısındayım. Gelişmeleri izlemeden ve belirli sonuçlar ortaya çıkmadan bu cins yorumlar yapmak, siyaseti fazla yüzeysel ele almak manasına gelir. Bahçeli’nin tweetlerinde hem bize yönelik hem de muhalefetin öteki partilerine, bilhassa CHP’ye yönelik, bir yandan da kendi ortağına yönelik iletileri var. Bir gün evvel Cumhurbaşkanı’nın da CHP’ye çok ağır kelamları var. Hasebiyle bu ikisinin birbirinden geri kalır yanı yok. O nedenle AKP âlâ, MHP berbat üzere bir değerlendirmeyi temel almak dinamikleri biraz dar pahalandırmak üzere bir yanlışa götürebilir.

HER İKİ PARTİ DE TERTİPLİ OY KAYBEDİYOR: Problem iktidarın bir bütün olarak büyük bir kasvet, sorun yaşıyor olmasıdır. Bu sıkıntıların temelinde iktidar blokunu oluşturan her iki partinin de sistemli oy kaybettiği gerçeği geliyor. Toplumsal istek ve onay kaybının giderek hızlanması yer alıyor. Lakin bir yandan da iktidar bloku bu sıkışmışlığı aşmak için bir şeyler yapma gereksinimi da hissediyor. O nedenle ıslahat üzere bir sıkıntıyı ortaya attılar. Öte yandan bütçe görüşmeleri başladığından bu yana iktidarın Genel Kurul’da bir bütün olarak ne kadar aciz durumda kaldığı da görüldü. Bu bütçenin aslında bir rant, savaş, saray bütçesi olduğu ortaya çıktı. İktidar sözcüleri hiçbir makul soruya tek bir yanıt veremiyor. MHP kendini, bu ekonomik çöküşün, bu derin toplumsal krizin sorumlusu olarak gösterilmekten kurtarmaya çalışıyor. O nedenle bilhassa bu derin ekonomik, toplumsal, siyasal krizle ilgili kelam söylemekten kaçınıyor.

MORAL ÜSTÜNLÜK MUHALEFETTE: Bence bütün muhalefet partileri tesirli bir çalışma yürütüyorlar. Genel Kurul’da arkadaşlarımız çok güzel hazırlanmışlar, öbür partilerde de birebir formda güzel bir hazırlık olduğunu görüyoruz. Genel Kurul’a girdiğinizde moral üstünlüğünün çok açık orta muhalefette olduğu görülüyor. Bir; toplumsal onay kaybı var. İki; bütün alanlarda bir moral çöküş yaşanıyor. Üç; Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemini savunabilecekleri rastgele bir inandırıcı münasebet yahut karşılık üretemiyorlar. Geriye bir tek şey kalıyor; tehdit, şantaj, tansiyon ve çatışma lisanı. Bunu dün Cumhurbaşkanı CHP’ye karşı açık bir halde yaptı. Akabinde iktidarın küçük ortağı bizi amaç aldı. Biz bunu kaybediyor olmanın farkına varma paniği ve telaşı olarak görüyoruz. Çok hırçın bir ruh hali var iktidar ortaklarında. Ve bu hırçınlıkla siyaseti de bütünüyle kendi istedikleri çerçeveye çekmek ve oraya mahkûm etmek istiyorlar. Yani muhalefet partilerini ve bizi de hırçınlığın, tansiyonun, tehdidin, şantajın, hengamenin çatışmanın olduğu bir alanda tutmak istiyorlar. Biz bu tuzağın farkındayız. Elbette bütün cürümlere, suçlamalara yanıtımızı vereceğiz lakin siyaseti onların istediği alana hapsetmelerine de müsaade vermeyeceğiz. Burada problem yalnızca HDP’nin sıkıntısı olarak görülmemeli, bir bütün olarak demokrasinin, demokrasi güçlerinin ve her türlü muhalefetin sıkıntısı olarak görülmeli.

HER TÜRLÜ İHTİMALE KARŞI ÖNLEMİMİZİ ALIYORUZ: (Kapatma davası bekliyor musunuz, buna tavrınız ne olur?) Şayet bizim aleyhimize kapatma davası planlanıyorsa bunu yapmak güç değildir. Yargı iktidarın denetimindedir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı’nın Anayasa Mahkemesi’ne bir dava açması kafidir. Anaya Mahkemesi’nde istikrarlar hangi sonucu doğurur, bilemeyiz. Münasebetiyle bizim dışımızda, iktidarın alanında bir problemdir. Biz bunu tartışmayı, ciddiye alarak konuşmayı çok gerekli görmüyoruz. Biz kendi işimizi yapıyoruz. Her türlü ihtimale karşı önlemimizi alıyoruz. Kapatma dahil her türlü hukukî tasfiye operasyonuna dair deneyimimiz büyüktür. Biz bunlara aldırmıyoruz, yolumuza devam ediyoruz. Biz bunu değerli bir tartışma konusu olarak görmüyoruz. Asıl tartışılması gereken bizatihi bu siyasi dinamikler ve aktörlerin pozisyonudur.

SİYASETİ MAFYAVARİ OPERASYONLARA AÇIK HALE GETİRME UĞRAŞI VAR: Uzun müddettir Türkiye siyasetini mafyavari operasyonlara açık hale getirme gayreti var. Aslında iktidar ortaklarının bilhassa MHP’nin bu husustaki tavrı da zımnî gizli değildir. Mafyavari siyasetten kastımız şudur. Hukuku bir kenara iten her türlü şantaj, tehdit, çatışma formülünü mubah gören ve daha ötesine de kapıları açan siyaset demektir. Kılıçdaroğlu’na açık tehditte bulunuldu. Bu tehdidi iktidarın küçük ortağı sahiplendi. Biz mafyavari kan siyasetinin bütün sistemlerinin lakin demokrasi güçlerinin ortak gayretiyle ortaya çıkarılacağının çok uygun farkındayız. Bunu yapmak için de her türlü çabayı göstereceğiz fakat bütün yasal kurum ve kuruluşlar ulusal ve milletlerarası seviyede bu mafyavari kan siyasetini yönetmelerine karşı önemli önlem ve hal almalarını da bekliyoruz.

MHP’Lİ YALÇIN’IN KELAMLARI MİLLETLERARASI HUKUKTA İNSANLIĞA KARŞI KABAHAT TİPİDİR (Semih Yalçın’ın “HDP/PKK itlafı gereken bir siyasi haşere sürüsü” tweetleri) Devlet Bahçeli’nin kelamlarından çok daha ağır, vahim olanı, Semih Yalçın’ın yayınladığı twetlerdir. Semih Yalçın’ın tweetleri neden kıymetli? Pek çok kişi bilmiyor olabilir ancak dün kullandığı bir tabir milletlerarası hukukta insanlığa karşı cürüm tipi dahilinde bedellendirilen bir tanımlamadır. “HDP itlaf edilmesi gereken bir haşere sürüsüdür” diyor. Yakın tarihte en ağır, en yırtıcı soykırım Ruanda’da yaşandı; bu soykırım, Nisan 1994’te başladı, tam 100 gün sürdü. 100 günde 800 bin insan katledildi. Bu soykırıma giden yolun taşları nasıl döşendi, biliyor musunuz? 1993 yılında rejim yanlısı ve Hutu propagandası yapan yayın organı Radio Television libre des Milles Collines (RTLM) kurulmuştur. RTLM Ruanda’nın birinci özel radyosudur. Bu radyoyu yönetmekle vazifeli 3 kişi; Tutsi toplumuna, ölçülü Hutulara, muhaliflere yönelik etnik nefret ve cinayetleri kışkırtmak, Tutsi kökenlileri yok etmek için birlikte çalışmak münasebetleriyle suçlanmıştır. Radyo yayını esnasında Tutsiler kastedilerek sık sık hamam böceklerinin öldürülmesi ‘cockroaches’ daveti yapılmıştır. 2000 yılında Ruanda için Milletlerarası Ceza Mahkemesi’nde kamuoyunda “Medya Davası” olarak bilinen duruşmalar başlamış ve RTLM temsilcilerine yönelik davalar açılmıştır. Sanıklar soykırıma tahrik, yardım ve yataklık ve insanlığa karşı hatalar tipine giren hareketlerle suçlanmışlardır. 3 Aralık 2003 tarihinde mahkeme 3 sanığı da hatalı bulmuş, 27 Kasım 2007’de 30-32 ve 35 yıl cezaya çarptırmıştır 14 Aralık 2009’da ise RTLM spikeri Valeie Bemeriki, Ruanda’daki bir Gacaca Mahkemesi (Yerel) tarafından mahkum edilmiş ve soykırım aksiyonlarını kışkırtmadaki rolü nedeniyle ömür uzunluğu mahpus cezasına çarptırılmıştır.

SOYKIRIMA GİDEN EN DEĞERLİ BASAMAK: O yıllarda, Ruanda soykırımından sonra soykırımla ilgili çalışmalar daha da ağırlaştı. 1996’da Soykırım Müşahede Örgütü “Soykırımın Sekiz Aşaması” isimli bir rapor yayımladı. Burada soykırımların öngörülebilen lakin engellenemez olmayan sekiz etapta gerçekleştiği belirtiliyor. Birincisi sınıflandırma; beşerler evvel ‘bizler-onlar’ diye bölünür. İkincisi damgalama; nefretle birleştiği vakit simgeler dışlanan kümenin gönülsüz üyelerine dayatılabilir. Üçüncüsü dehümanizasyon-insandışılaştırma; Müşahede Örgütü bunu şöyle açıklıyor: “Bir kümenin üyeleri öbür kümenin insanlarını inkâr ederler. Kümenin üyeleri hayvanlar, böcekler, parazitler ya da hastalıklarla özdeşleştirilirler.” Bu soykırıma giden basamakların en değerlilerinden biridir.

HEM ULUSAL HEM DE MEMLEKETLER ARASI HUKUK ALANINDA CÜRÜM DUYURULARI YAPACAĞIZ: Şu anda Semih Yalçın’ın yaptığı memleketler arası ceza hukukunun soykırımı tahrik ve teşvik olarak nitelendirdiği hatalardır. Bu sarf edilen kelamlar, milletlerarası ceza hukukuna nazaran insanlığa karşı hatadır. Biz cürüm duyurularını hem içeride hem dışarıda yapacağız. Dışarıda bütün milletlerarası kurumlara, içeride de tüm hukuk yollarına başvuracağız. BM, Avrupa Kurulu ve milletlerarası ceza yargısı kurumlarına, memleketler arası sivil insan hakları örgütlerine ve soykırım zıddı kuruluşlara da bu müracaatları ileteceğiz. Türkiye’de savcılıkların derhal dava açması gerekir. Bizim kabahat duyurusunda bulunmamıza bile gerek yok.

HDP’YE OY VEREN 6 MİLYON, GÖNÜL VEREN 15 MİLYON İNSAN AMAÇ ALINMIŞTIR: HDP’yi “itlafı gereken hamam böceği” olarak niteleyen anlayış aslında yalnızca HDP çalışanlarını, milletvekillerini maksat almıyor, biz bunu biliyoruz. Rastgele bir çalışanımızın, milletvekilimizin, yöneticimizin başına en ufak bir şey gelirse sorumlusu çok açık bir biçimde bizi maksat gösteren bu şahıslardır. Lakin daha vahimi HDP’ye oy veren 6 milyon, gönül veren 15 milyon insan da haşere olarak nitelenmiştir. ‘İtlafı gereken bir güruh’ olarak nitelenmiştir. Bu çok çok vahim, tehlikeli bir tavırdır. Bunun manasını biliyoruz. Ayrıyeten MHP, HDP’den çok daha az oy almış bir partidir. Bunu da görüyoruz. Hangi hakla, hangi cüretle kendisinden daha çok oy alan bir partiyi ve kitlesini bu biçimde amaç gösterebilmekte, neye güveniyor? Biz halkımıza güveniyoruz, gayret azmimize, kararlılığımıza, haklılığımıza olan inancımıza güveniyoruz. Pekala son seçimde bizden daha az oy almış bir parti -oylarının düştüğü de bütün anketlerde görülüyor- kime güveniyorlar, neye güveniyorlar, nedir kendilerinin kullanacaklarını düşündükleri güçler? Nasıl bu türlü bir tehdidi bu kadar pervasızca lisana getirebiliyorlar. Bu sorulara yalnızca MHP yöneticilerinin karşılık vermesi yetmiyor, en başta bu ülkeyi yönetenler, Cumhurbaşkanından başlayarak bu sorulara karşılık vermek zorundadırlar. Bu da yetmiyor, Türkiye’deki bütün muhalefet partilerinin bu soruları açıkça sorması gerekiyor. Bu da yetmiyor Türkiye’de demokrasi, özgürlük, hukuk devleti içinde birlikte ömür arzulayan bütün çevrelerin bu soruların peşine düşmesi gerekiyor.

İKTİDARDA KALMAK İÇİN EN TEHLİKELİ OYUNLARA BAŞVURMAYI GÖZE ALMIŞLAR: Bu iktidar ayakta kalabilmek için en tehlikeli oyunlara bile başvurmayı göze almış durumda. Kaybediyorlar, kaybettiklerini görüyorlar. Kaybetmelerinde en değerli faktörün HDP’nin kararlı, demokrasi gayreti olduğunun da farkındalar. Her türlü sistemle HDP’yi etkisizleştirmek, tasfiye etmek için uğraşıyorlar lakin HDP demokrasi uğraşında ve demokratik siyasette ısrarını sürdürüyor ve sonuç alıyor. 7 Haziran bunun birinci büyük örneğiydi, 31 Mart ve 23 Haziran mahallî seçimleri öbür örneğidir lakin toplumsal gayret açısından da HDP’nin tesirinin çok farkındalar. İkincisi Türkiye’nin bu çoklu derin krizlerine yönelik hiçbir tahlil siyasetleri yok. Bu iktidar her alanda çözümsüzlük bataklığına saplanmıştır ve sistem de çökmektedir. Artık bu bataklıkta kaybolmamak, yok olmamak ve sistemin çöküşünün altında kalmamak için çok tehlikeli oyunlara başvuruyorlar, çok tehlikeli ataklar yapıyorlar. Bizim kendi gayret kararlılığımızdan en ufak bir tereddüdümüz yok. Türkiye’de demokrasi güçlerinin de bu gidişatın farkında olduğunu biliyoruz. Lakin bu farkındalığın daha da artması gerekiyor. Daha tesirli bir ortak demokrasi uğraşına dönüştürülmesi koşuldur. Türkiye’nin geleceği ile ilgili çok tehlikeli bir gidişat var ve iktidar ortakları tarafından bu gidişat her geçen gün biraz daha hızlandırılıyor.

BU İKTİDARIN ISLAHATI BASKILARIN, HUKUKSUZLUKLARIN TEPEYE ÇIKMASI DEMEK: (Bahçeli’nin Demirtaş ve Kavala davalarının bir an evvel sonuçlandırılması çağrısı) Islahat diyorlar lakin rastgele bir somut içerik yok. Yargı alanında bir ıslahat kelamı dolanıyor ortalıkta ama bütün bu açıklamalar birbirini anında birkaç saniye farkla yalanlıyor. Mesela ‘yargıya müdahale etmem kelam konusu değildir’ diyor Sayın Cumhurbaşkanı, akabinde da ‘bunlar teröristtir ve bir an evvel cezalandırılmalıdır’ diyor. Devlet Bahçeli iletilerinde da tıpkı şeyi yapıyor. Bir yandan açıkça yargıya talimat veriyorlar, masumiyet karinesini ihlal ediyorlar, Anayasayı birkaç hususunda apaçık çiğniyorlar, sonra da ıslahattan kelam ediyorlar. Kimi inandıracaklar? Bu iktidarın lisanında ıslahat baskıların arttırılması hukuksuzlukların doruğa çıkarılması üzere bir mana taşıyor galiba. Bu iktidardan ıslahat beklediğimiz yok bizim. Gerçek ıslahatı demokrasiye ve insan haklarına, hukuk devletine inanan güçler yapabilir. O nedenle bu iktidarı demokrasi ittifakı ile demokrasi güçlerinin ortak çalışması ile birinci seçimlerde göndermek gerekiyor. Birinci seçimlerde değişmeli ve demokrasi güçleri Türkiye’de gerçek ıslahat programlarını şimdiden kamuoyuyla paylaşmaya başlamalıdır. Gerçek ıslahat lakin demokrasiye, hukuka, insan haklarına samimi bağlılıkla gerçekleşebilir. Islahat telaffuzunu dış kredi bulmak için, yatırımcı çekmek için Avrupa Birliği ve ABD’nin yeni idaresini sakinleştirmek için bir hareket aracı olarak kullanıyorlar. Şayet nitekim yapmak istiyorlarsa evvel bu lisanı bıraksınlar. Evvel tehditlerden, evvel bu düşmanlaştırıcı, çatışmacı mafyavari yaklaşımı terk etsinler sonra da bizim ıslahat için gerekli gördüğümüz pek çok teklif var. Bunları daha öncede kamuoyuna paylaşmıştık. Buyursunlar bunları temel alsınlar görelim.

YERİ EN SAĞLAM PARTİ HDP’DİR: (Kılıçdaroğlu’nun iktidarın HDP’ye alternatif bir Kürt partisi kurulması için çalıştığı iddiası) Sayın Kılıçdaroğlu tam neyi kastetti bilmiyorum fakat sanırım iktidarın oyunlarına işaret etmek istedi. Lakin şunu çok açık söyleyeyim: Bu ülkede tabanı en sağlam parti HDP’dir. Yani şöyle diyelim; âlâ bir kıyas olmuyor lakin yer etüdü yaparsanız sarsıntılara karşı yapıldığı üzere tahminen de tam kayalık bir yere kurulmuş esas parti HDP’dir. Hasebiyle bu arayışlar varsa, bunların HDP’de en ufak bir sarsıntı yaratması kelam konusu olmaz. HDP’de en ufak bir ziyan ortaya çıkarması mümkün değildir. Kim burada hayal kuruyorsa vazgeçsin vakit ve güç kaybıdır. HDP büyümektedir, bunu hepsi biliyor. Daha da büyüyecek. HDP bu ülkenin idaresinde yer almaya kararlıdır.

HDP’NİN OYLARI YÜZDE 11.5’İN ÜZERİNDE: (HDP’nin oyları anketlerde nasıl görünüyor?) Sizler de görüyorsunuz anketlerde. Bütün objektif araştırma kuruluşları ‘hangi partiye oy vereceksiniz’ sorusuna en güç karşılık HDP oluyor” diyor, buna karşın yüzde 11,5’ten aşağı değil. Biz çok daha üstte olduğunu biliyoruz. Fakat oran söylem etmeyi büsbütün gereksiz buluyorum. Lakin çıkan ortak sonuçların çok üstünde bir dayanağımız var.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama