Haşim Yanar: Destici seçimi kazandı BBP’yi kaybetti

Haşim Yanar: Destici seçimi kazandı BBP’yi kaybetti

BBP’nin son kongresinde genel lider adayı olarak Mustafa Destici ile yarışan Haşim Yanar bir açıklama yaptı. Kongre sürecinde yaşananları eleştiren Yanar, Destici için, “Seçim kazandı lakin BBP’yi kaybetti” dedi.

Kongre salonunda polis engellemesi ile karşılaştıklarını belirten Yanar, partisinin Cumhur İttifakı’nda yer alma süreciyle ilgili olarak da, “Kandıran değil kandırılan olalım diye geçiştirilen mevzuda, Sn. Cumhurbaşkanı’nın kendisini kandırdığını ima eden Sn. Destici teşkilat mensuplarının aklı ile alay etti” dedi.

Haşim Yanar’ın “Hukuksuz kongrenin kanunsuz uygulamalarına dair yanıt hakkım” başlıklı açıklaması şöyle:

İMKANLARIM NİSPETİNDE HİÇBİR TALEBİ GERİ ÇEVİRMEDİM: Tam 28 yıl evvel 1992 yılında çocuk denecek yaşlarda Şehit Muhsin Liderim ve arkadaşlarının Ulusal Mutabakat Davetine icabet ettim, harekete katıldım. Hareketimizin Ocak Başkanlığından tutunda, öteki tüm ünitelerinde vazife yaptım. Muhsin liderimin da tensipleri ile 2002 yılından, 2009 yılına kadar kıymetli bir kısmı Yan Kuruluşlardan Sorumlu Teşkilat Lider Yardımcılığı misyonu olmak üzere toplam 7 yıl MKYK, MDK üyeliği vazifelerinde bulundum. 2009 yılında yapılan Kurultay’da idarede yer alamadımsa da hiçbir biçimde muhalefet etmediğim üzere, hareketin yaşatılması gerektiğine olan inançla imkânlarım nispetinde hiçbir maddi talebi de geri çevirmedim.

TALEBİM OLMADAN SEÇİLDİM: 2013 yılında Gn. Bşk. Mustafa Destici’nin en azından “Alperen Ocaklar için bir şeyler yapmamız gerektiği” noktasındaki ağır ve ısrarlı talebi üzerine öteki bir çok arkadaşımla birlikte Alperen Ocaklarının Vakıf olması sürecinde Mütevelli Heyeti içinde yer aldım. 2014 yılında iş yoğunluğumun çok fazla olmasına karşın ismi geçenin ağır ısrarları sonucu yine misyon aldım. Muhakkak bilgim ve talebim olmadığı halde birinci MKYK toplantısında Teşkilatlardan Sorumlu Genel Lider Yardımcısı olarak seçildim. Birebir yıl yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde alınan karar sonrasında partinin karşı karşıya bırakıldığı operasyon yüzünden yalnızca parti dağılmasın diye tüm işlerimi kaybetmek değerine çok kısa müddette 240 farklı kez vilayet seyahati yapmak durumunda kaldım.

İTTİFAK SÜRECİNDE HAYAL KIRIKLIĞI YARATILDI: Tüm bu yaşananlar ortasında, parti genel liderinin şahsına yönelen tüm isnatlara, kendisi dâhil kimse tek cümle yanıt veremezken, bir çok arkadaşımla karşı karşıya gelmek kıymetine göğüs gerdim, karşılık verdim. Kahir ekseriyeti ile “hayır denilen” referandumda keskin bir U dönüşü yapmak suretiyle teşkilatı karşıt köşe ettiği periyotta bile yalnızca parti dağılmasın diye en az yirmi vilayet liderini istifa etmekten vaz geçirdim. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde; “Cumhur İttifakı” içerisinde yer alınması kararlaştırılmış, süreci yönetmek üzere Gn. Bşk. Mustafa Destici’ye tam yetki verilmişti. İttifak sürecinde aday adayı olan arkadaşlardan açık tarihli borç senedi alınması, birtakım vilayetlerde temayül yoklaması yapılmasının istenmesi, vilayet liderlerinden listelerde görmek istedikleri isimleri yazmalarının istenmesi üzere sonradan hiç dikkate alınmayan ve yok sayılan birtakım davranışlar, çok sayıda arkadaşımızı gereksiz yere beklentiye sevk etmişti. Aday listelerinin açıklanması ile birlikte bu gereksizlik hayal kırıklığına dönüşmüştü.

AKP VE MHP TEK BİR CÜMLE KURMADI: Genel Lidere verilen yetkinin gerçek yönetilememiş olması bütün teşkilatlarda ve her kademede ağır ve derin tartışmalara yol açtı. “Kandıran değil kandırılan olalım” diye geçiştirilen bahiste, Sn. Cumhurbaşkanı’nın kendisini kandırdığını ima eden Sn. Destici teşkilat mensuplarının aklı ile alay etti. Tüm bu yaşananlarla birlikte o günlerde topluluğumuz mensuplarına, içinde şahsımın da bulunduğu parti yetkili heyetlerinde hareketin birliği bütünlüğü ekseninde bir “GÜVEN TAZELENMESİNE” gereksinim duyulduğunu söz etmek suretiyle kurultay daveti yaptım. Bu davetin parti yetkili heyetlerinde kâfi ilgiyi görmemesi üzerine, yaklaşan mahalli seçimlere hazırlanılması gerektiğini söz ettim. Cumhur İttifakı’nın iki bileşeni AKP ve MHP tarafından ittifakın içinde olduğumuz manasına gelen tek bir cümle kurulmadığı halde, bir çok seçim bölgesinde Cumhur İttifakı lehine aday çıkarmayacağımız istikametindeki eğilimleri şaşkınlıkla karşıladım.

İSTİFA ETTİM SEÇİM ÇALIŞMASINA KATILDIM: Mahalli Seçimlerde partimizin ismi ve amblemi ile tüm seçim bölgelerinde aday çıkarması halinde en az yüzde 5 oy alabileceğini ısrarla tabir ettim. Parti tabanın eğilimlerinin de bu istikamette olduğunu gördüm. Çünkü 1400 seçim etrafının 350’sinde aday çıkarılmış yüzde 1.9 oy alınmış olması bu argümanımı doğrulamıştır. BBP’nin kurumsal yapısını korumak ismine ortaya koyduğum uğraşların parti idaresindeki kimi şahısların keyfi çıkışlarına, şahsi menfaatlerine payanda olmaktan öteki işe yaramadığını fark ettim. Daha fazla vebale girmemek ismine mahalli seçimlerden tam 4,5 ay evvel parti genel lider yardımcılığı vazifemden istifa ettim. Buna karşın partimizin alabileceği tek bir oyun bile kıymetli olacağından hareketle 19 farklı seçim bölgesine gittim. Seçimden çabucak sonra seçim sonuçlarının değerlendirildiği birinci MKYK toplantısında hareketin kıymetli isimlerinden kimilerinin devamsızlık mazereti ile MKYK üyeliklerinin düşürülmelerine itiraz ettim. Hiç toplantıya katılmayanların MKYK’dan düşürülmedikleri halde, yalnızca muhalefet ediyorlar diye kimi arkadaşların MKYK üyeliğinden düşürülmesinin evvela ikili standart ve sonrasında vefasızlık olduğunu söz ettim. Keza seçim sonuçlarına ait görüşlerimi paylaştım diye düzeysiz isnatlarla karşı karşıya kaldım. Parti legal heyetlerinde görüş beyan etmenin bile direnç gördüğü noktada misyonda kalmanın bir manasının olmayacağını düşünen 7 arkadaşımla birlikte ben de MKYK vazifemden istifa ettim.

DELEGELER SİLİNDİ, ‘SADAKAT LİSTESİ’ OLUŞTURULDU: Tüm bu savrulmaların yaşattığı güvensizlik partide bir dağılmaya dönüşmesin diye ‘’Birlikte Değişim Platformu’’ ismi altında arkadaşlarımızı bir ortada tutarak değerli ölçüde savrulmanın ve tabi dağılmanın önünü kestik. Kurultay yapılana kadar beklenilmesini, demokratik bir kurultay yapılırsa da sonuca hürmet gösterilmesi gerektiğini tabir ettik. 2020 Nisan ayında kurultay yapılacağı konuşulmaya başlandığında, aday olmam gerektiği tarafındaki talepler üzerine kurallarım hiç elverişli olmamasına karşın arkadaşlarımın bu ısrarını geri çeviremedim. Adaylığımı açıklamaya hazırlanırken disiplin yoluyla ihraç kararına maruz bırakıldım, adaylığım engellendi. Nisan ayındaki “pandemi yüzünden” kurultay hesabı bozuldu. Pandemi devam ederken mahkemece hakkımdaki haksız, hukuksuz “ihraç kararı iptal edildi” ve tekrar adaylık yolum açıldı. O günlerde “Parti Üst Kurul” delegelerinin en az yüzde 76’sı Genel Liderin değişmesi gerektiğine inanıyordu. Adaylığımın engellenmesi ile ilgili hesapları tutmayan parti idaresi bu sefer son iki ayda başta, Ankara, İstanbul, Şanlıurfa olmak üzere en az on vilayette kongre yaparak, kuruluşundan beri parti üyesi olan delegeleri silerek yeni üyeler yazımı ile delege yapısını değiştirdi. Yer yer eş, dost ve akrabadan oluşan yeni bir sadakat listesi oluşturuldu.

DELEGELERLE GÖRÜŞEMEDİK: Kurultay kararı alındığında rastgele bir yasal mani olmadığı halde üst şura delege listesine bakabileceğimiz fakat listenin fotoğrafını ya da kopyasını alamayacağımız söz edildi. Parti web sitesinde erişime açılabilecekken sadece muhalif aday çalışmalarının önünün tıkanması için delege listesini almamız engellendi. Listede ismi olması gerektiği halde listeden çıkarılan birçok muhalif partili kurultay salonuna geldiğinde salona bile giremediler. Bu arkadaşlar taşrada olduklarından genel merkezde asılı listede olup, olamadıklarını bilmedikleri için itiraz da edemediler. Delege yapısı beğenilmeyen birtakım vilayetler münfesih duruma düşmediği halde kongre yapmaya zorlanırken, son kongre tarihinden sonra üzerinden altı yıldan fazla vakit geçen birtakım vilayetler için kongre yapıp yapmadığına bakılmadı, görmezden gelindi. Seçim çalışması için bir kaç teşkilatı fakat ziyaret edebildik. Kendi kurduğumuz teşkilatlara giremedik. Teşkilatlar ziyan görmesin diye birçok delege arkadaşlarımızla hiç görüşemedik, kimileri ile fakat dışarıda görüşebildik. Bu kurallarda girdiğimiz Kongre’de karşı karşıya kaldığımız haksız, hukuksuz, vefasız uygulamalar siyaset tarihimizde utanç vesikası olarak anılacak ağır bir garabete dönüştü. Makamda tutunma hissinin bu seviyede anti demokratik boyut kazandığına siyaset tarihimizde hiç rastlanmamıştır.

PANDEMİYE KARŞIN DELEGE OLMAYAN 500 KİŞİ SALONA ALINDI: 18 Ekim 2020 günü Kurultay salonunun önüne geldiğimizde geceden asılan yüzlerce pankart/afişlerimizin indirildiğini gördük. Genel Lider adayı olmak için gerekli imzadan fazlasını hem de noter yolu ile topladığımız halde ben ve arkadaşlarım salona alınmazken, Üst Şura Delegesi olmayan en az beş yüz kişinin “PANDEMİ” yasağına karşın “GÖREVLİ” ismi altında salona alındıklarına orada bulunan herkes şahit oldu. Salona girmek istediğimizde salon etrafını kuşatmış sayısı bin’i aşan “polis ordusunun” direnci ile karşılaştık. Neden alınmadığımızı sorduğumuzda Genel Merkez’in talimatıdır yanıtı ile karşılaştık. (Hepsinin görüntü kayıtları var.) Birden fazla yağmur altında olmak üzere 8 saat arkadaşlarımla birlikte dışarıda bekletildik. İzah edilemeyecek bu gayri ahlaki durum karşısında gözümün içine bakan arkadaşlarımdan utandım. Salona girmeye teşebbüs ettiğimiz her seferinde eli kalkanlı polis arkadaşlarca abluka altına alındık. Parti tüzüğündeki “üye tam sayısının onda birinin yazılı istemi halinde divan lideri bilinmeyen oyla seçilir.” hususuna istinaden Selahattin Şenliler beyin 170 delegenin imzası ile divan seçiminin bâtın oylamayla yapılması konusundaki teklifi yok sayılarak kongre iptal sebebi sayılabilecek tam bir hukuksuzlukla karşı karşıya bırakıldık (Video kayıtları vardır.) Divan ve Tüzük Değişikliği oylamaları birden fazla “sözde görevli” gençlerin doldurduğu delege mahfilinde yaptırıldı. (Video kayıtları vardır.)

“Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu’nun
bulunduğu kısma karşı sloganlar atıldı.'”

YAZICIOĞLU’NUN AĞABEYİNE YER VERİLMEK İSTENMEDİ: Hukuksuz seçilen divan” başka Genel Lider Adayı Mustafa Destici’nin birçok günler evvel toplanan adaylık teklifi ile ilgili imzaları sürece koyarken, bizim noterden aldığımız imzaları yok saymak istedi. Buna karşın arkadaşlarımızın ısrarlı gayreti sonucunda 8 saat ortadan sonra 207’si noterden olmak üzere toplam 247 delegenin imzası 207 sayılarak, salona girebilmemizin yolu açıldı. MKYK ve MDK adayı olan arkadaşlarımın değerli bir kısmı dışarıda kaldı ve salona girmelerine müsaade verilmedi. Salona girdiğimde bana ve başta Muhsin Yazıcıoğlu’nun ağabeyi, Yusuf Yazıcıoğlu ağabey olmak üzere yanımdaki arkadaşlara yer verilmek istenmedi. Hatta yer vermek üzere sandalyelerini boşaltmak isteyen bireyler “sözde görevlilerce” çok sert bir formda azarlandılar. (Video kayıtları vardır.) Konuşma yaparken karşı adaya evvel 1 saat 15 dakika ve sonra 18 dakika konuşma hakkı kullandırılırken, bana yalnızca 15 dakika konuşma hakkı verildi, bunu 23 dakika olarak kullanabildim. Konuşma yaptığım sırada ses sisteminin şuurlu olarak ayarlanıp anlaşılmaz hale getirildiğini ve konuşmamın delegeler tarafından anlaşılmadığını görüntüleri izlediğimde fark edebildim. Mustafa Destici kürsüye çıktığında ses sistemi olağana dönmüştü. Konuşma hakkımı kullandığımdan yanıt veremeyeceğim için neredeyse tamamı gerçekle bağdaşmayan palavra yanlış bir konuşmayla adeta 2. sefer linç edilmek istendim. Salon hararetlenmesin, kimse ziyan görmesin diye reaksiyonsuz kaldım. Toplam delegenin oyunu alabileceğimiz yaklaşık yüzde 50’si kadarının seçim kaybetme derdi ile yapılan baskın vilayet kongreleri ile liste dışı bırakılmasına ve salonda yaşanan onca baskı, hile ve entrikaya karşın delegenin yüzde 30’unun yani 252’sinin oyunu alabildik. Buna karşın seçim tüm televizyonlara, haber ajanslarına tek “adaylı kurultay” diye servis edildi.

DESTİCİ İKTİDAR OLMA İDDİAMIZLA DALGA GEÇTİ: Mustafa Destici beyefendi, Kurultay konuşmasının, bir yerinde daha evvelki kurultaylardan birinde kendisine muhalif öteki bir adayın listesinde olduğum halde beni idaresine aldığını tabir etti. Bu sözün gerçekle ilgisi yoktur şöyle ki: Çünkü 2011 yılında yapılan üç adaylı o kurultayda, üçünün de birlikte çalışma talebine karşın, etkin vazife almak istemediğimi tabir ettim. Üst Heyet Delegesi bile olmadığım halde Nevzat Yanmaz beyin MKYK listesinde ismime de yer verdiğini gördüm. Kaldı ki muhalif olduğum halde idaresine aldığını argüman ettiği 2014 kongresinde benim hiçbir talebim olmadı, o güne kadar ne kendisine nede bir diğerine muhalif değildim. Hizmetime gereksinim olduğu savı ile MKYK’ya girmem için olağandışı derecede ısrar eden kendisinden diğer birisi değildi. Dört belediye liderini bile partide tutmayı başaramayan Mustafa Beyefendi kurultay konuşmamızdaki iktidar olma iddiamızla dalga geçti. Partimiz; Teşkilat lideri olarak vazife yaptığım bütün periyotlardaki seçimlere girme hakkını elde etmiş olup bunun dışındaki bütün tezler katiyetle gerçeği yansıtmamaktadır. Ben vazifeye geldiğimde 22 bin civarında olan üye sayısı 33 bine çıkmıştı. Güya büyüdüğü argüman edilen partimizin bu günlerdeki üye sayımızın yüzde 20’lerden fazla düşüş eğiliminde olduğu Yargıtay kayıtlarına bakıldığında görülecektir. Partide misyon yaptığım tüm müddetler boyunca partinin kurumsal kimliğini muhafaza hassasiyeti içerisinde yaşananları dışarıya yansıtmasam da hareketimizin temel umdelerinden hiç sapmadım, parti konseylerinde bilerek hiçbir yanlışa göz yummadım. Arkadaşımız yanlışlarını düzeltmek yerine, “vekil olamadıkları için muhalif oldular” telaffuzuna sarıldı. Meğer ki 18 adayın içerisin de değildim, yani aday değildim.

SALONA TAŞERON ELEMANLAR GETİRİLDİ: Mustafa Destici beyin partiye girişi 2007 yılıdır, halbuki bu hareketin 28 yılının tamamında Haşim Yanar vardır ve hizmet etmiştir. Salona neden getirildiğini dahi bilmeyen gençlerin harekete bağlılıkları ferdî hesapların payandası olarak kullanılmıştır. Ayrıyeten salona bize ilişkin olmayan, ne ocakla ne de parti ile alakası bulunmayan hatta Parti Kurucularını ve MKYK üyelerini tanımayıp saldıracak kadar parti ile alakasız sicilli “taşeron elemanlar” da getirilmiştir. Alperen Ocaklarımız tarafından salona gelmesi sağlanan gençlerimize, Muhsin Liderimizin ağabeyi Yusuf Yazıcıoğlu ağabeyin de içinde bulunduğu kümeye karşı “ihanetin kalbine saplanacağız” diye tezahüratlar yaptırılmıştır. Böylece bu gençler ömür uzunluğu utanacakları ve pişmanlık duyacakları bir işe sürüklenmiştir. (video kaydı vardır) Oy kullanmak üzere eşi ile birlikte salona gelen birçok delege oy kullanmadan salonu terk etmiştir. Hülasa tüm bu kurallarda yapılan Kurultayda Mustafa Destici beyefendi seçimi kazanmışsa da BBP’yi kaybetmiştir. Hile ile deruhte edilen makamların huzur vermediği ve hayır getirmediğine tarih şahittir.

SEN CUMHUR İTTİFAKI’NIN NERESİNDESİN? Olay ya da provokasyon olacak diye bin civarında polisi salona getirip, sonra olay olmayınca sadece polisin dikkatini çekmek üzere tribünlere kaçmak ta neyin nesidir? Bu nasıl bir tiyatro gösterisidir? Hiç yakışmamıştır. Kurultay’dan sonraki günlerde kongrenin sorulduğu televizyon programlarında; Yok efendim birileri Cumhur İttifakı’na karşı imiş, o yüzden aday olmuş yada çıkarılmış!! Haydi oradan! Sahi sen Cumhur İttifakı’nın neresindesin? AK Parti ya da MHP “ittifakın iki bileşeni var” diye bas bas bağırırken hangi ittifaktan bahsediyorsun. Sn. Cumhurbaşkanı’nın hâlâ yanıtsız kalan Sivas konuşması partinin bu ittifakın içinde kabul edilmediğinin açık ispatı değil midir? Şunu kimse aklından çıkarmamalıdır ki: Çoğu, taş medreselerde bedel ödemiş arkadaşlarımız, milletimizin birliği, beraberliği, bağımsızlığı ve geleceği tehdit altına girdiğinde hiç kirli hesabın içine girmez, kimler tarafından kurulduğuna bakmadan bu eksende bir ortaya gelmiş hiçbir ittifakın gerisinden gitmezler, ne değerine olursa olsun en önde sarfiyatlar. “Mesele ülke ise gerisi teferruattır” düsturu ile siyaset yapmayı prensip edinen takımlar olarak yeri geldiğinde canımızı veririz lakin, bu tip ilgilerden hasıl olan imkanları geçim kapısı olarak görmeyiz. Bu nasıl bir anlayıştır ki, parti içi muhalefeti bile, yok sayıldığın yere monte olabilmek için destek olarak kullanıyorsun!! Bütün bu yaşananlardan hareketle görülen odur ki; bu “KURULTAY” siyasi, hukuksal ve maalesef ahlaki meşruiyetten mahrumdur. Topluluğumuza yaşatılan tüm bu olumsuz kaidelerde dahi hareketimizin temel inanç ve davranış kodlarının yaşadığına olan inancımı kaybetmedim. Tüm bu süreçlerde bize oy vermiş olsun ya da olmasın “doğruya hakikat, yanlışa yanlış deme fazileti ile duruşunu koruyan tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum, “Sizin hayır sandığınız şer; Şer sandığınız şeyde hayır vardır” (Ayeti Meali) kavlince tüm bu yaşananların topluluğumuza hayırlar getirmesini diliyorum. Bize düşen yeise kapılmadan, vardır bunda da bir hayır diyerek Allaha teslim olmaktır. Televizyonlar da ya da öbür ortamlar da yanıt hakkı doğuracak bir tez, iftira ya da isnatla karşı karşıya kalmadığımız sürece rastgele bir şey yazmayacağız. (HABER MERKEZİ)

BBP’de gergin kongre: Destici tekrar genel liderSİYASET

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama