Bülbül: Kürt halkından alınan vergiler Türkçe eğitime harcandı

Bülbül: Kürt halkından alınan vergiler Türkçe eğitime harcandı

ANKARA – HDP Antalya Milletvekili Kemal Bülbül, tüm bütçelerde başka halkların görmezden gelindiğini belirterek, “1876’dan bu yana tüm bütçelerde Alevi toplumundan alınan vergiler mescitlere harcanmış, Kürt halkından alınan vergiler Türkçe eğitime harcanmış. Türkiye halkları anadilde eğitim istiyor” dedi.

Meclis Genel Kurulu’nda görüşülen Ulusal Eğitim Bakanlığı bütçesine ait Halkların Demokratik Partisi (HDP) milletvekilleri kelam aldı.

Birinci olarak kelam alan HDP’li Kemal Bülbül şunları söyledi:

“Öncelikle Alevi toplumunun eşit yurttaşlık ve inanç özgürlüğü taleplerini lisana getirdiğimiz için bizi mezhepçilikle, bölücülükle suçlayanlara Nesimi babanın lisanıyla yanıt vereceğiz, mümkündür ki o da bölücülükle suçlanmıştı, bakın, ne demişti?

“Sorma bre gafil mezhebimizi

Biz mezhep bilmeyiz, yolumuz vardır

Çağırma meclis-i riyaya bizi

Biz şerbet içmeyiz, dolumuz vardır

Biz müftü bilmeyiz, fetva bilmeyiz

Kıyl-ü kal bilmeyiz, itfa bilmeyiz

Hakikat kentinde kusur bilmeyiz

Şah-ı Merdan üzere Ali’miz vardır (HDP ve CHP sıralarından alkışlar)

Nesimi, özünü faş etme sakın

Ne bilsin ham ervah likasın Hakk’ın

Hakk’ı bilmeyene Hakk olmaz yakın

Bizim Hakk katında elimiz vardır.” Eyvallah Nesimi baba.

‘ERDAL’IZ BUGÜN HEPİMİZ 17 YAŞINDAYIZ’

Artık, bu vesileyle, 21 Aralık Pazartesi günü Maraş Yörükselim Mahallesi Cemevi’nde yapılacak Maraş katliamı anmasına bütün Alevi kurumlarını, can dostları davet ediyorum. Bu şartlar nedeniyle gelemeyecek olanlar kentlerinde, meydanlarda anma yapmalı, cemevleri dolup taşmalı; meskenlerde Maraş’ta katledilenler uğruna çerağ uyandırılmalıdır, bu çağrıyı yapıyorum.

“Buraya bakın, burada, bu kara mermerin altında,

Bir teneffüs daha yaşasaydı,

Tabiattan tahtaya kalkacak bir çocuk gömülüdür” ismi Erdal Eren’dir. Erdal Eren’i, Erdal Eren şahsında Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Uzman, İbo yoldaşları sevgiyle, hürmetle anıyorum. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar) Bugün hepimiz Erdal’ız, bugün hepimiz 17 yaşındayız. Erdal’ım Eren’im canım benim unutmadık seni, unutmayacağız da.

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Hiçbir samimiyet görmüyoruz yalnız.

KEMAL BÜLBÜL – Samimiyeti öğreneceksin, öğreneceksin.

Bak, laf atma, laf atma lütfen.

ÖZGÜR ÖZEL (Manisa) – Recep Tayyip Erdoğan okuyup okuyup ağlıyordu.

‘EĞİTİMDEKİ NEFRET LİSANINA BİR AN EVVEL SON VERİLSİN’

KEMAL BÜLBÜL – Kürtler ve Türkiye hakları ana lisanda eğitim istiyor Sayın Bakan. Ana lisanda eğitimi ihlal etmek bir cürümdür. Alevi toplumu mecburî din dersinin kaldırılmasını, eğitimin tek tipleştirilmesini, dinleştirilmesi uygulamasının kaldırılmasını istiyor. Eğitimde kullanılan şiddet ve nefret lisanına bir an evvel son verilmesini istiyor. Sabahtan beri telefonlarımız susmuyor, 60 bin tane ileti geldi; 60 bin öğretmen atama bekliyor. 3600 ek gösterge niçin uygulanmıyor? Öğretmenlik meslek yasası niçin çıkarılmıyor? Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne niçin imza konulmuyor? Mülteci hakları, mülteci çocukların hakları niçin gereğince gözetilmiyor? Sizin takımlarınızın kimileri neye benziyor biliyor musunuz Sayın Bakan? Yaşar Kemal -rahmetli, sevgiyle hürmetle anıyorum- bir Anadolu kasabasına gitmiş, otele gitmiş, otelde kalacak sevgili vekiller. Oteldeki resepsiyon vazifelisi sormuş, demiş ki: “Ne iş yapıyorsunuz?” Demiş ki: “Yazarım.” “Yazar ne ya? Siz hayatınızı neyle kazanıyorsunuz?” demiş, “Kalemimle kazanıyorum” demiş. Otel vazifelisi yazmış oraya “kalem tüccarı.” Artık, Ulusal Eğitim Bakanlığı’nın birçok bürokratı ne yazık ki bu durumda.

Sevgili Musa Eroğlu -tedavi görüyor, biraz rahatsız. Musa ağabeye buradan sevgi ve hürmetler iletiyorum, çok geçmiş olsun- kendisi anlattı bana. Artık merhum olmuş, ismini söylemeyeyim, bir Kültür Bakanıyla Musa Eroğlu’nu tanıştırıyor birisi, ismini de söylüyor. Kültür Bakanı Musa Eroğlu’na diyor ki: “Siz ne iş yapıyorsunuz?” Musa ağabey de diyor ki: “Ben kereste tüccarıyım.” (HDP ve CHP sıralarından gülüşmeler, alkışlar) Bakar mısınız, bu türlü bir kültür, bu türlü bir eğitim siyasetiyle karşı karşıyayız.

Artık, bunun dışında pahalı arkadaşlar, burada bir sürü spekülasyon yapılıyor. Sevgili dostlar, herkese şu kitabı okumasını öneririm: Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nda Oğuz İsyanı, Ergin Ayan. Bunu okuduklarında Türk halkının, Oğuzların 1105 ile 1118 ortasında aslında bir Magna Carta ürettiğini ve bu geleneğin mazlum Türk halkında olduğunu, yeniden Magna Carta üretip bu iktidara son vereceğini görecekler.

İki: Türk Tarih Kurumu yayınları bakın, “Tarihte Türkler ve Kürtler Sempozyumu.” Bu sempozyum 4 ciltten oluşuyor, birçok bildirge sunulmuş. Bildirgelerden birinin başlığını okuyorum: Profesör Hekim Orhan Kılıç, “Kürdistan Tabirinin Osmanlı Uygulamasındaki Muhtevası Üzerine Birtakım Tespitler.” Türk Tarih Kurumunun 4 ciltlik kitabı, “Türkler ve Kürtler Sempozyumu.” 2014 yılında yapılmış bu.

Tekrar, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan Alevi klasikleri 17 taneydi yanlış hatırlamıyorsam. Burada, bakın, ne diyor: “Hacı Bektaş Veli birçok yere uğradıktan sonra yolda Kürdistan’a da uğradı, oradan Anadolu’ya geldi.” Bunu söyleyen Diyanet İşleri Başkanlığı.

‘KÜRT HALKINDAN ALINAN VERGİLER TÜRKÇE EĞİTİME HARCANMIŞ’

Artık, sevgili dostlar, ben burada dedim ki: “Alevi toplumuna yüz kırk beş yıllık borcunuz var.” Kimileri çabucak zıpladı. Niçin söyledim bunu? 1876’dan bu yana Türkiye Anayasa’yla yönetiliyor, Anayasa’nın bir gereği olarak bütçe yapılıyor. 1876’dan bu yana tüm bütçelerde Alevi toplumundan alınan vergiler mescitlere harcanmış, Kürt halkından alınan vergiler Türkçe eğitime harcanmış. Romanlar, Domlar görmezden gelinmiş; Çerkezler, Araplar, Süryaniler görmezden gelinmiş. Bu ülkede var olan Musa kelamullaha, onun kitabına inanan Yahudiler aşağılanıyor. Bu ülkede var olan İsa ruhullaha, havarilere ve Meryem Ana’nın hakkına ve hakikatine inanan Ermeniler, Hristiyanlar aşağılanıyor ve bütün bu yapılırken bir inkâr ve nefret cürmüyle yapılıyor.

‘SOYLU DEĞİL DE KÜRSÜDE GÜYA YEŞİL VARDI’

En büyük inkâr ve nefret cürmünü dün burada bütçe görüşmelerini sabote eden Süleyman Soylu işledi. Süleyman Soylu değil de güya kürsüde Yeşil vardı, güya kürsüde Esat Oktay Yıldıran vardı. Esat Oktay Yıldıran üzere bizi, kümemizi, Kürt halkını, muhalefeti tehdit edene şunu söylüyoruz: Sen Esad Oktay Yıldıran’san biz de Kemal Pir’iz, bunu bilesin ve bunu bir yere yazasın. Bir daha haddini aşıp, gelip burada seçilmişleri tehdit ederken, burayı sabote ederken bir üçüncü sınıf emniyet vazifelisi sıfatıyla değil, bir Bakan sıfatıyla konuşasın. Şunu bilesiniz: Bakın, sizde bu entelektüel siyasal donanım yoktur; sizde sanatsal, kültürel donanım yoktur; olsa olsa soldan devşirdiğiniz İsmet Özel üzere birkaç kişi vardı. Siz Necip Fazıl Kısakürek’i de anlayamamışsınız, siz Mehmet Akif’i de anlayamamışsınız. Siz bunları anlamış olsaydınız şayet, bu kadar şiddet ve nefret lisanı kullanmaz, hakkı, hakikati ve adaleti kabul ederdiniz. Bu nefret ve şiddet lisanından vazgeçeceksiniz; hakkın, hakikatin, adaletin lisanını kullanacaksınız.

BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Terörle hiçbir yere varamazsınız.

‘BİZ ENDİŞEYİ KERBALA’DA BIRAKTIK’

KEMAL BÜLBÜL – Bakınız, Denizlerden kelam ettim. İdama giderken Deniz Gezmiş Hüseyin İnan’a dedi ki: “Hüseyin, yoksa çekiniyor musun?” Hüseyin ne dedi biliyor musun? “Deniz’im, biz kaygıyı Kerbelâ’da bıraktık” dedi. Biz endişeyi Kerbelâ’da bıraktık, biz kaygıyı Pir Sultan Abdal idama giderken bıraktık, biz kaygıyı Hünkâr Hacı Bektaş tek başına gelip Anadolu topraklarına yerleştiğinde bıraktık, biz kaygıyı Madımak’ta bıraktık. Ve bu vesileyle, biraz evvel “burada, bu kara mermerin altında, gömülü bulunan çocuk tahtaya kalkabilseydi” dedim ya; buradan Koray Kaya’yı, buradan Uğur Kaymaz’ı, buradan Berkin Elvan’ı, buradan Ali İsmail Korkmaz’ı, buradan ismini sayamadığım kadar çok, devlet dersinde öldürülmüş ve hâlâ, maalesef, ne yazık ki, ne utanç verici ki öldürme potansiyeli olanları görüyoruz. Onları sevgiyle, hürmetle anıyoruz. (HDP sıralarından alkışlar) Ve bir gün… Sevgili Türkiye halkları, Alevi toplumu, Kürt halkı, Türk halkı; hiç ümitsizliğe kapılmayın. Çok yakında bu ırkçı, tekçi sisteme son vereceğiz; çoğulcu, iştirakçi, inançsal, kültürel olarak herkesin kendini ismiyle, inancıyla, sıfatıyla tabir ettiği…

LİDER – Tamamlayalım lütfen.

SALİH CORA (Trabzon) – Demagoji yapma.

KEMAL BÜLBÜL – Demagoji yapan sensin! Palavra söyleyen sensin!

LİDER – Genel Konseye hitap edelim.

KEMAL BÜLBÜL – Hakaret eden sensin! Bilgisiz sensin!

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Bilgisiz sensin!

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Bilgisiz sensin!

KEMAL BÜLBÜL – Önde gidenisin hem de!

LİDER – Sayın Bülbül, Genel Şuraya hitap edelim.

ZÜLFÜ DEMİRBAĞ (Elâzığ) – Terbiyeli ol!

KEMAL BÜLBÜL – Teşekkür ediyorum Lider.

Münasebetiyle sevgili Türkiye halkları, biz varız, vardık, var olacağız.

SALİH CORA (Trabzon) – Bilgisiz sensin!

LİDER – Sayın Cora, lütfen.

KEMAL BÜLBÜL – Muhalefeti büyüteceğiz. Ortak aklı sağlayacağız. Kürtler, Aleviler, işçiler, bayanlar, öğrenciler, gençler, fakirler, işsizler, kimsesizler, Trakya’daki sevgili Romanlar, Gürcaniler, Bedreddiniler, aşk olsun size, yakında niyazınıza geleceğiz.

Herkesi sevgiyle, hürmetle selamlıyorum.

Çok teşekkür ediyorum.

HASAN ÇİLEZ (Amasya) – Sayın Bülbül, âlim olduğunuzu söylediniz lakin ilmiyle amel etmenin de ne kadar değerli olduğunu…

MERAL DANIŞ BEŞTAŞ (Siirt) – Ağzını kapat, ağzını! Ağzından Corona çıktı.

LİDER – Sıradaki konuşmacı, Şırnak Milletvekili Sayın Hüseyin Kaçmaz.

HASAN ÇİLEZ (Amasya) – Kerbelâ’dan bahsediyorsun, bil ki 72 temiz var orada.

LİDER – Sayın Cilez, lütfen.

HASAN ÇİLEZ (Amasya) – Efendim, çok hakaret edici bir üslup…

LİDER – Kürsüden yanıt vermek istiyorsanız sizi kürsüye davet ederim, lütfen.

HASAN ÇİLEZ (Amasya) – Çok bölücü bir lisan kullandı.

LİDER – Lütfen, birbirimize hürmet göstereceğiz.

HASAN ÇİLEZ (Amasya) – Gaflet hâlinde, uyandırmak için bu türlü söyledim, affınıza sığınıyoruz, uyanabilirse.

LİDER – Kürsüde konuşmak istiyorsanız, ben size vakit veririm.

HASAN ÇİLEZ (Amasya) – Uyanabilsin o kardeşimiz onun için söylüyoruz. (DUVAR)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama kyk sorgulama